1. #afweersysteem
 2. #allergieen
 3. #biotechnologie
 4. #cellen
 5. #groot-brittanni-e
 6. #t-cellen
 7. #ziektes
 8. Artikelen

Nieuw celtype verhindert verstoring afweersysteem

Het afweersysteem dat een lichaam moet beschermen tegen nefaste invloeden van buitenaf, is een ingewikkeld geheel dat ervoor zorgt dat alleen de vijanden worden aangevallen, en niet de vrienden. Een aanval mag ook niet te lang duren, om er geen uitputtingsslag van te maken. Er komen dus nogal wat cellen en controlemechanismen aan te pas.

Een afweer die te actief is, gaat in het slechtste geval zelfs lichaamseigen cellen aanvallen, wat tot allergieën en auto-immune ziektes als reuma kan leiden. Een te zwakke afweer biedt te weinig bescherming tegen infecties en tumorvorming. De juiste balans handhaven is cruciaal.

Wetenschappers onder leiding van Adrian Liston van de Leuvense tak aan het Vlaams Instituut voor Biotechnologie hebben in het vakblad Nature Medicine een nieuw celtype beschreven dat mee zorgt voor het bewaren van een goede balans in de activiteit van de afweer. Er kwam heel wat technisch vernuft aan te pas om de cellen op het spoor te komen.

De nieuw beschreven ‘folliculaire regulatorische T-cellen’ zijn dochters van een al bekend T-celtype. Ze zetten een rem op de productie van afweercellen die antistoffen tegen aanvallers aanmaken.

www.knack.be

No Rights Reserved (CC0 1.0)
1
 1. patricksavalle@patricksavalle
  #110475
  Hahahaha. Next.