1. #das-kapital
 2. #financiele-crisis
 3. #karl-marx

<< error >> (our Markdown requires valid webpage links, not image links, see manual)

Karl Marx redt de wereld economie

Politici, die worstelen om het spervuur van financiële paniek, protesten en andere ellende die de hele wereld treffen te begrijpen, zouden er goed aan doen om het werk van een al lang dode econoom te bestuderen: Karl Marx. Hoe eerder ze herkennen dat we met een once-in-a-lifetime crisis van het kapitalisme worden geconfronteerd, hoe beter ze zijn uitgerust om een uitweg te vinden.

De geest van Marx, die is begraven op een begraafplaats vlakbij waar ik woon in het noorden van Londen, is opgestegen uit het graf te midden van de financiële crisis en de daaropvolgende economische malaise. Zijn filosofische analyse van het kapitalisme had gebreken, maar de huidige wereldwijde economie vertoont griezelig veel gelijkenissen met de toestanden die hij voorzag.

Denk bijvoorbeeld aan Marx' voorspelling van hoe het inherente conflict tussen kapitaal en arbeid zich zou manifesteren. Zoals hij schreef in "Das Kapital", streven bedrijven naar winst en dat zou er natuurlijk toe leiden dat er minder en minder arbeiders nodig zijn, waardoor een “industrieel reserveleger” van armen en werklozen wordt gecreëerd: "De accumulatie van rijkdom aan de ene pool is dus tegelijkertijd een opeenhoping van ellende."

Het proces dat hij beschrijft is zichtbaar in de ontwikkelde wereld, vooral bij bedrijven in de VS die hun inspanningen om kosten te besparen en nieuwe inhuur te voorkomen hebben versterkt, waardoor de Amerikaanse bedrijfswinsten als aandeel in de totale economische productie op het hoogste niveau zijn in meer dan zes decennia, terwijl de werkloosheid staat op 9,1 procent en de reële lonen stagneren.

De Amerikaanse inkomensongelijkheid is ondertussen door een aantal maatregelen dicht bij het hoogste niveau sinds de jaren 1920. Vóór 2008 werd de inkomensongelijkheid verduisterd door factoren zoals gemakkelijk krediet, die het de arme huishoudens mogelijk maakte van een meer welvarende levensstijl te genieten. Nu ligt het probleem weer voluit op tafel.

De over-productie paradox

Marx wees ook op de paradox van overproductie en onderconsumptie: Hoe meer mensen overgeleverd zijn aan armoede, hoe minder ze in staat zullen zijn om goederen en diensten die bedrijven produceren te kopen. Wanneer een bedrijf op kosten bespaart om winsten te verhogen is dat slim, maar als ze dat allemaal doen, ondermijnen ze de inkomensvorming en dus de effectieve vraag die zij nodig hebben voor omzet en winst.

Dit probleem is duidelijk in de ontwikkelde wereld van vandaag. We hebben een grote productiecapaciteit, maar bij de midden- en lagere inkomens heerst er wijdverspreide financiële onzekerheid en is er teruggang in consumptie. Het resultaat is zichtbaar in de VS, waar nieuwe woningbouw en autoverkoop ongeveer 75% en 30% achterblijven op de pieken in 2006.

Zoals Marx het schreef in das Kapital: "De ultieme reden voor de echte crises blijft altijd de armoede en de beperkte consumptie van de massa."

Het de crisis aan te pakken

Dus hoe kunnen we deze crisis aanpakken? Om Marx' geest terug in de doos te krijgen, moeten politici banen aan de top van de economische agenda plaatsen, en ook andere onorthodoxe maatregelen overwegen. De crisis is niet tijdelijk, en zal zeker niet worden verholpen door de huidige ideologische passie voor overheidsbezuinigingen.

Hier zijn vijf speerpunten van een strategie waarvoor de tijd, helaas, nog niet is gekomen.

Ten eerste moeten we de totale vraag en inkomensgroei ondersteunen, anders kunnen we in de val van schulden vallen met ernstige sociale gevolgen. Regeringen die niet worden geconfronteerd met een dreigende schuldencrisis - waaronder de VS, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk - moet het scheppen van werkgelegenheid tot de lakmoesproef van de politiek maken. In de VS is de werkgelegenheid/bevolking-ratio nu net zo laag als in de jaren 1980. Het gebrek aan werkgelegenheid heerst bijna overal op recordhoogtes. Snijden in de loonbelasting van de werkgevers en het creëren van fiscale prikkels om bedrijven te stimuleren om mensen in te huren en te investeren zou een start kunnen zijn.

Verlicht de lasten

Ten tweede, om de schuldenlast van de huishoudens te verlichten, moeten nieuwe stappen genomen worden om deze huishoudens in aanmerking te laten komen voor het herstructureren van hypothecaire schulden, of een kwijtschelding uit te ruilen voor toekomstige betalingen aan kredietverstrekkers.

Ten derde, om de functionaliteit van het financiële stelsel te verbeteren, moeten goed gekapitaliseerde en goed gestructureerde banken een tijdelijke kapitaal deficit worden toegestaan om nieuw krediet te laten stromen naar kleine bedrijven in het bijzonder. Overheden en centrale banken kunnen betrokken worden in directe uitgaven voor of indirecte financiering van nationale investeringen of infrastructuur-programma's.

Ten vierde, om de schuldenlast in de eurozone te verlichten, moeten de Europese schuldeisers de lagere rente en langere betalingstermijnen, zoals onlangs voorgesteld voor Griekenland, uitbreiden. Als gezamenlijk gegarandeerde euro-obligaties een brug te ver zijn, moet Duitsland dringend een herkapitalisatie van banken helpen bevorderen om de onvermijdelijke verliezen door middel van een enorm uitgebreide Europese faciliteit voor financiële stabiliteit op te vangen - een conditio sine qua non om de obligatiemarkt crisis op te lossen op zijn minst.

Een verdediging bouwen

Ten vijfde, ter verdediging tegen het risico van deflatie en stagnatie, moeten de centrale banken verder kijken dan het kopen van obligaties, en in plaats daarvan gericht mikken op een groei van de nominale economische output. Dit zou een tijdelijke periode van beperkt hogere inflatie mogelijk maken die de inflatie gecorrigeerde rente ver onder nul kan brengen en een verlaging geeft van de schuldenlast.

We kunnen niet weten hoe deze voorstellen zouden kunnen uitwerken, of wat hun onbedoelde gevolgen kunnen zijn. Maar de politieke status quo is ook niet aanvaardbaar. Deze kan de VS brengen tot een instabielere versie van Japan, en een breuk van de euro-zone bewerkstelligen met onoverzienbare politieke gevolgen. Tegen 2013 zou de crisis van het westerse kapitalisme gemakkelijk kunnen overslaan naar China, maar dat is weer een ander onderwerp.

Door George Magnus

www.informationclearinghouse.info

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
19
 1. yellow-hat-6430@yellow-hat-6430
  #105331
  Hoe eerder ze herkennen dat we met een once-in-a-lifetime crisis van het kapitalisme worden geconfronteerd, hoe beter ze zijn uitgerust om een uitweg te vinden.
  Ja er is een crisis. Nee het is geen kapitalisme. Het zijn betweterige overheden die belasten, geld creëren en een schuld hebben.

  Zijn filosofische analyse van het kapitalisme had gebreken, maar de huidige wereldwijde economie vertoont griezelig veel gelijkenissen met de toestanden die hij voorzag.
  Gebreken? Understatement. Marx heeft hard gefaalt. De theorieën die hij formuleerde deugen niet. Wat over blijft zijn politieke kreten die George Magnus herkauwt.

  ... voorspelling van hoe het inherente conflict tussen kapitaal en arbeid zich zou manifesteren.
  En voor dergelijke voorspellingen zijn de Labour Theory of Value en historisch (dialektisch) materialisme gebruikt om een zogeneemde klassenstrijd aan te tonen. En beide theorieën zijn ontoereikend.

  Het proces dat hij beschrijft is zichtbaar ...
  En dat is geen bewijs dat Marx’s theorieën waar zijn.

  De Amerikaanse inkomensongelijkheid ...
  Die is er altijd al geweest. Altijd! Dus geen bewijs dat Marx gelijk heeft.

  Hoe meer mensen overgeleverd zijn aan armoede, hoe minder ze in staat zullen zijn om goederen en diensten die bedrijven produceren te kopen.
  Logisch.

  ... maar als ze dat allemaal doen, ondermijnen ze de inkomensvorming en dus de effectieve vraag die zij nodig hebben voor omzet en winst./quote]Nee, inkomens worden niet ondermijndt. Elders ontpoppen zich mogenlijkheden. Zolang de staat geen belemmeringen oplegt.

  [quote]... bij de midden- en lagere inkomens heerst er wijdverspreide financiële onzekerheid en is er teruggang in consumptie. Het resultaat is zichtbaar in de VS, waar nieuwe woningbouw en autoverkoop ongeveer 75% en 30% achterblijven op de pieken in 2006.
  Niet zo verwonderlijk als de Amerikaanse staat dubieuze hypotheekleningen sponsort. Fannie en Freddie?

  Is mooi geweest. Ik ga weer verder. Marx heeft gefaalt en de schrijver is de zoveelste wannabe intellectueel dat z’n shit herkauwt.
 2. green-dust-0776@green-dust-0776
  #105420
  Waarom het kapitalisme redden?! Het is wel duidelijk dat het huidige monetaire vrije marktsysteem zijn beste tijd heeft gehad. Ongetwijfeld heeft het kapitalisme tot een hoop welvaart geleid maar dit langszaam doodgaande kapitalistische systeem zal desastreus zijn voor de mensheid. Overconsumptie, verspilling en kunstmatige schaarste, die inherent zijn aan het kapitalisme, leiden tot grote problemen voor een heel veel mensen. Het zijn juist de elite die het systeem in stand houden omdat het geld omhoog stroomt.

  Aan de basis van ieder probleem ligt geld. Probeer het maar eens toe te passen als je bijvoorbeeld het nieuws kijkt. Het is gaat alleen maar over de bestrijding van de symptomen terwijl als je dieper het probleem in gaat geld altijd aan de basis ligt.

  Wat mij betreft laten we de haarscheurtjes grote scheuren worden. Vanuit de chaos zal orde ontstaan, in een hopelijk voor iedereen, goed systeem. Een systeem waarin geld niet de grote religie is van de mens.
 3. mute-truth-9920@mute-truth-9920
  #105425
  @Pepito,

  Grotendeels eens en het kapitalisme is ook niet te redden.

  Het is natuurlijk wel grappig te zien dat kapitalistische economen nu en in hoge nood bij Marx te rade gaan, terwijl ze hem jarenlang genegeerd hebben.

  Succes, Ben
 4. Waar werkt het Marxisme nu?
 5. mute-truth-9920@mute-truth-9920
  #105437
  Waar werkt het Marxisme nu?
  Met deze vraag laat je weer eens weten dat jij geen idee hebt waarover je het hebt. Marx in zijn welwillendheid zou waarschijnlijk laten weten dat Marxisme helemaal niet bestaat.

  Succes, Ben
 6. Mooi dan, dus niets redt de wereld economie.
 7. mute-truth-9920@mute-truth-9920
  #105439
  Mooi dan, dus niets redt de wereld economie.
  De reactie van Marx zou nu zijn dat je een sufferd bent. Maar dat is geen nieuws.

  Succes, Ben
 8. Hij zou van jou zeggen dat je waanwijs bent.
 9. mute-truth-9920@mute-truth-9920
  #105445
  Hij zou van jou zeggen dat je waanwijs bent.
  Beste Tegengas,

  Jij hebt je wat mij betreft 100% gediskwalificeerd als serieus persoon. Met name in de context van er gaande is in Libië. Mensen waar ik iets mee heb, zijn uit op bijvoorbeeld waarheidsvinding. Jij hebt daar niets van. Je gedrag is het nivo van een voetbalsupporter. Vooral veel geschreeuw en geen wol. Verder heb ik niets tegen voetbalsupporters. Die moeten er tenslotte ook zijn.

  Succes, Ben
 10. Lees even terug en kijk naar je eigen gedrag.

  En jij diskwalificeert je zelf met je idiote video's en je vriend Bou, Misrata en Zawiya bevrijd enzo. :)

  Video van een vrouw die kan zweven uit New York, die vertelt dat alles gratis is, wie is die vrouw eigelijk?

  Nu weer een video over Tripoli, de inwoners hebben Gaddafi gedumpt, maar daar ben je blijkbaar nog niet achter.

  Dus je kan wel zeggen dat je compleet waanwijs bent.
 11. mute-truth-9920@mute-truth-9920
  #105462
  Onder voetbalsupporters zijn helaas ook ernstige debielen. Ik hoop dat er goed voor je gezorgd wordt.

  Succes, Ben
 12. En dat schrijft een oproerkraaier.
 13. mute-truth-9920@mute-truth-9920
  #105469
  En dat schrijft een oproerkraaier.
  Verschrikkelijk: EEN OPROERKRAAIER!

  Succes, Ben
 14. yellow-hat-6430@yellow-hat-6430
  #105744
  @ForgottenWizard
  Uitstekende annotatie.

  Voor degene die de annotatie niet willen lezen is er goed nieuws: het boek is een bundel van lezingen. En guess what: de meeste lezingen zijn opgenomen en zijn te beluisteren op YouTube. Handig toch? : )

  1. Foundations of Marx's Philosophy and Economics | David Gordon
  Deze kan ik niet vinden.

  2. Marxist and Austrian Class Analysis | Hans-Hermann Hoppe
  http://www.youtube.com/watch?v=SqOuqMYkGhI

  3. The Marx Nobody Knows | Gary North
  http://www.youtube.com/watch?v=p8ySFP8CveI

  4. Marx and Mercantilism | David Osterfeld
  http://www.youtube.com/watch?v=SYdJflb5ycA

  5. Classical-Liberal Roots of Marxist Class Analysis | Ralph Raico
  http://www.youtube.com/watch?v=SqOuqMYkGhI

  [/b]6. Karl Marx: Communist as Religious Eschatologist
  Murray N. Rothbard[/b]
  Hier is geen opname van, maar is zeker het lezen waard. Heb het zelf in 4 uurtjes gelezen.
 15. Benb, je reactie hierboven getuigt van weinig intellectuele eerlijkheid.

  Marx in zijn welwillendheid zou waarschijnlijk laten weten dat Marxisme helemaal niet bestaat.


  Dit klopt, maar op Pepito's comment ga je verder niet in wanneer hij beweert dat "het monetaire vrije marktssysteem zijn tijd heeft gehad".

  We weten allebei dat, als het "echte marxisme" nooit heeft bestaan er evenmin sprake kan zijn van een monetaire vrije markt.

  Geen enkele andere markt is zo zwaar gemonopoliseerd en gereguleerd door overheden als de geldmarkt.
 16. mute-truth-9920@mute-truth-9920
  #105750
  Benb, je reactie hierboven getuigt van weinig intellectuele eerlijkheid.
  Je laat met zo'n begin weer eens zien dat je niet tot een fatsoenlijke dialoog in staat bent. Ik wil iedere dialoog of zelfs discussie aan gaan, maar niet op die manier.

  Succes, Ben
 17. yellow-hat-6430@yellow-hat-6430
  #105771
  Je laat met zo'n begin weer eens zien dat je niet tot een fatsoenlijke dialoog in staat bent.
  Jonge, kom nou niet doen alsof je manieren hebt. Ik herinner mij een artikel van Baziel dat een warm onthaal kreeg als:
  Lariekoek!.

  Succes, Ben
  : )
 18. green-meadow-0627@green-meadow-0627
  #117071
  Het ”communisme” faalde omdat het nooit de kans kreeg om te ontstaan.http://szrzlj3.blogspot.com/2010/09/jihad-in-europa.html