1. #bio-industrie
  2. #biologisch
  3. #duurzaam
  4. #megastallen

<< error >> (our Markdown requires webpage links, not image links, see manual)

Duurzame veeteelt: praat mee!

Beste medestander,

Dit bericht wordt verstuurd naar iedereen die vorig jaar ons pleidooi voor duurzame veeteelt heeft ondertekend. Enkele honderden hoogleraren beargumenteren hierin dat het roer radicaal om moet voor een veesector die mens-, dier- en milieuvriendelijk is.

Inmiddels hebben drie van de hoogleraren een gesprek gehad met staatssecretaris Bleker. Tijdens dit gesprek zijn helaas onze aanbevelingen niet aan de orde gekomen. Ook wilde de staatssecretaris niet ingaan op ons verzoek om alle werkelijke kosten van de veesector in kaart te brengen. Wel heeft hij voorgesteld dat wij een actieve rol krijgen in het maatschappelijk debat over megastallen dat nu wordt gevoerd. Hij zei dat dit debat in feite breder is en gaat over verduurzaming van de veesector. Komende zomer worden de resultaten in kaart gebracht en op basis daarvan zal Bleker in september met beleidsvoorstellen komen.

Iedereen kan meedoen aan dit debat en zijn mening laten horen. Het is van groot belang dat we dat ook doen als we willen dat er nu echt iets verandert in de vee-industrie in Nederland. Het moet deze zomer voor bewindslieden en Kamerleden duidelijk worden dat er onder de burgers veel onrust is over de werkwijze in de veesector; over het dierenwelzijn, over dierziekten en resistente bacteriën, over de gevolgen voor milieu en klimaat, het landschap, de derde wereld en volgende generaties in ons eigen land.

U kunt op verschillende manieren van u laten horen:
meedoen via de website www.dialoogmegastallen.nl. Het gaat hierbij vooral om de argumenten en overwegingen die mensen aandragen, zodat duidelijk wordt waar men zich zorgen over maakt. U kunt meepraten tot eind juni, dan wordt de site gesloten.
andere mensen oproepen om ons pleidooi te steunen. Op http://www.duurzameveeteelt.nl/ hebben we links geplaatst naar Twitter, Hyves, Facebook en LinkedIn. (Gelieve zelf niet meer te tekenen; dat hebt u al gedaan.)
Uw eigen mening laten horen op andere manieren, bijvoorbeeld via Twitter, blogs of ingezonden brieven in dagbladen.

Ik heb zelf een Twitter-account gemaakt onder de naam duurzamevteelt (maar nog geen tweets verstuurd). Als u de hashtag #dv gebruikt kunnen we elkaars tweets vinden. NB verwacht nog geen twitter-aktiviteit van mij: ik ben volgende week met vakantie!

Het werken aan dit initiatief heeft mij inmiddels geleerd dat de gevestigde belangen groot zijn en de weerstand tegen verandering immens. Hierdoor sta je als individu machteloos met je mooie idealen. Maar met z’n allen kunnen we wel iets gedaan krijgen – zoals je met heel veel kleine druppeltjes op den duur een steen kunt uithollen. Hopelijk doet u daaraan mee en zal er deze zomer een golf van verontwaardiging over ons land razen. Wie weet zal het dan eindelijk doordringen door de dikke muren in Den Haag dat de huidige vee-industrie onaanvaardbaar is in een beschaafd land.

Roos Vonk
hoogleraar psychologie en initiatiefnemer www.duurzameveeteelt.nl

www.duurzameveeteelt.nl

No Rights Reserved (CC0 1.0)
0