1. #bezetting
  2. #monarchie
  3. #oranje
  4. #politiek
  5. #soeverein
  6. #soevereiniteit
  7. #van-oranje
  8. #vrijheid
  9. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires valid webpage links, not image links, see manual)

Wij vieren 200 jaar bezetting in 2013

Onder de titel “Nederland is nooit een monarchie geweest” zijn enige tijd geleden een drietal delen gepubliceerd. Deze hebben we samengevoegd tot één (vrij lang) artikel, omdat we steeds proberen duidelijk te maken, dat de 200-jarige “monarchie” met onze zogenaamde “vrijheid” is opgeschreven vanuit de gangbare sterk gecensureerde filosofie, welke niet strookt met de rauwe werkelijkheid. We hadden een vele malen welvarender land kunnen en moeten zijn, als wij hier geen last hadden van de “Zetbazen van oranje” en hun financiële broodheren, in de 20e eeuw perfect georganiseerd als de “Eén-Partijstaat Nederland”. De vraag is niet óf we er vanaf moeten maar hóe! En of dat de proloog of het sluitstuk van een totale omwenteling moet zijn. Het belangrijkste daarbij is het herkennen van de touwtjes, wie daar aan trekt en vooral in wiens opdracht. Het wapen van Nederland wordt ondertiteld met “Je maintiendrai”, “Ik zal handhaven”. Zoals we het vandaag zien, wordt de bezetting nog steeds gehandhaafd, ondanks de virtuele vrijheid die ons wordt toebedeeld. U twijfelt daar aan?

Laten we dan maar eens de proef op de som nemen en kenbaar maken dat we uit de EU willen, uit de Euro, of uit de NAVO. We zouden ook eens kunnen proberen alle beslissingen referendabel te maken, of alle politieke functies verkiesbaar te stellen. Grote kans dat de Nederlander wordt geconfronteerd met zijn “bestuurders en leiders” die zich daar met hand en tand tegen zullen verzetten, desnoods met geweld. De soevereiniteit, het laatste woord naar de burger, kortom ZELFREGEERING, het is er nog steeds niet van gekomen

herstelderepubliek.wordpress.com

No Rights Apply
0