1. #bosnie
 2. #genocide
 3. #geschiedvervalsing
 4. #izetbegovic
 5. #joegoslavie-tribunaal
 6. #milosevic
 7. #mladic
 8. #mythe
 9. #oorlog
 10. #servie
 11. #srebrenica
 12. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires webpage links, not image links, see manual)

De mythe van de genocide in Srebrenica

Vandaag wederom een artikel van de onvolprezen Max op herhaling omdat het actueel is. Feiten en details over de Balkanoorlog, een genocide die er nooit was en de leugens die u in de krant las en op het Journaal zag. Ga d'r maar weer even voor zitten om dit artikel van 1 maart 2010 tot u door te laten dringen:

WIST U DAT? *In een interview met De Standaard in 1995 verklaarde Karadjic: "Ik ben helemaal niet zo gek op politiek. Ik was een erg gelukkig man voor ik in de politiek kwam. Het waren mijn vrienden die mij in de politiek duwden. Voor de oorlog was ik nooit lid van een politieke organisatie. Tot een maand voor de oorlog was ik gewoon arts. Ik verdiende goed. Hoe kunnen ze mij als een oorlogsmisdadiger etiketteren? Voor welke misdaad? Voor het beschermen van mijn volk? Wat is daar fout aan?

Wanneer is het doden van gewapende soldaten in een oorlog "genocide"? Ik vocht tegen de islamitische fanatici en niet tegen de moslims volk. Jihadstrijders op de Balkan. Ik kan me niet herinneren ooit deze beelden op de Nederlandse tv te hebben gezien."***

Opzettelijk beschrijven de grote mediaconcerns de gebeurtenissen in Srebrenica als 'de ernstigste gruweldaden in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog of sinds de Holocaust, soms als de ergste massamoord op burgers etc.

Doelbewust halen zij de Holocaust en nazi's tevoorschijn om Srebrenica te verbinden met genocide, Serven met nazi's, en moslims als onschuldige slachtoffers.

De internationale pers maakte de strijd om Srebrenica klinken als Stalingrad. In de pers worden 'oorlogsgraven' als 'massagraven' aangeduid.

Op 11 juli 2005 heeft de 'Srebrenica Research Group' op een persconferentie in het gebouw van de Verenigde Naties in New York een tweehonderd pagina's tellend rapport gepresenteerd, met als titel: http://www.srebrenica-report.com/

Het rapport veegt de vloer aan met de officiële versie over de gebeurtenissen in en rond de enclave in 1995. Het komt met onweerlegbare bewijzen dat zowel de omvang van het aantal slachtoffers als de versie die door regeringen en de media worden gegeven, berusten op misleidende manipulatie. Hierdoor wordt een totaal verwrongen beeld van de gebeurtenissen gegeven.

Het rapport werd op de persconferentie gepresenteerd door enkele hoge VN-functionarissen. Phillip Corwin, hoofddeskundige van de 'VN-Coördinatie voor Civiele Zaken' en Carlos Martino Branco, beiden waren destijds in Bosnië aanwezig.

Geen mondelinge of schriftelijke bestellingen van genocide of massamoord uit te voeren door het Servische leger tegen de Bosniërs ooit geproduceerd in de rechtbank.

WIST U DAT?

Naser Oric, een monster, oorlogsmisdadiger en de moordenaar van Srebrenica.

Tussen 1992 en 1995 werden tussen 1300 en 2000 burgers geliquideerd rond Srebrenica door islamitische troepen in Srebrenica, en dit was de voorloper van de beruchte juli 1995 Servische offensief tegen die stad.

Op kerstochtend, 7 januari 1993, vielen 3.000 islamitische strijders onder leiding van 'Het Beest' Naser Oric het dorp Kravica aan en doodden 114 mensen waaronder ook kinderen, vrouwen en ouderen. Niemand wordt gespaard. Ook honden en katten werden doodgeschoten terwijl alle huizen in het dorp, 700 in getal, werden geplunderd en in brand gestoken.

Grafzerken op de orthodoxe begraafplaats werden vernield en ontheiligd, en zelfs de organen van de overledenen werden niet gespaard van plunderingen en ontheiliging. Zelfs dit was niet genoeg voor Oric en zijn moordenaars: Op 16 januari 1993 vielen ze de dorpen Cosici, Kostolomci en Kusici aan.

Op die dag werden in totaal 48 personen gedood. Oric en zijn eenheden slachtten 87 personen af met behulp van messen, hooivorken, stompe voorwerpen, door kruisiging, castratie, in brand steken en marteling.

Mirsad Sulejmanovic (moslim) "Skejo" herinnert zich dat na de aanval op het dorp Kravica, de soldaten van Naser vijf of zes Serviërs in het dorp Kajici gevangen namen en ze hun keel doorsneden. Naser Oric over de moord op de rechter van Srebrenica, Slobodan Ilic: "Ik klom op zijn borst. Hij had een baard en was harig als een dier. Hij keek me aan zonder een woord te zeggen. Ik pakte de bajonet en stak het meteen in een oog en dan draaide ik het heen en weer. Hij maakte geen enkel geluid.

Daarna stak ik het mes in het andere oog … ik kon het niet geloven dat hij niet reageerde.

Eerlijk gezegd werd ik toen voor de eerste keer bang; dus sneed zijn keel direct door."

In zijn boek "Srebrenica was a "Planned Chaos" beschrijft Ibran Mustafic:

""When we took that group captured in Zalazje from [Srebrenica] prison to take them back toward Zalazje, and when the slaying begun, Slobodan Ilic came into my hands. I climbed on his chest. He was bearded and hairy like an animal. He looked at me without saying a word. I took out the bayonet and jabbed it straight into one eye, and then turned it back and forth. He didn't let the single sound out. Then I hit him with the knife in the other eye… I couldn't believe he's not reacting. Frankly, that's when I got scared for the first time, so I cut his throat right after that", Oric described his 'feat' to Mustafic word-for-word during one evening Mustafic visited him.

Oric's admission is followed by the testimony of Mustafic's uncle Ibrahim, who witnessed the same slaughter.

"Naser came over and told me to get ready at once and go with the flag in front of Srebrenica prison. I dressed up and went over. When I came in front of the prison, they took out all those captured in Zalazje and ordered me to drive them towards Zalazje. When we reached the depot, they ordered me to stop and park the truck. I moved to a safe distance. But, when I saw their savagery and when the slaying begun, I felt all the blood drain from my head. When Zulfo (Tursunovic) ripped the knife down the chest of the nurse Rada, while asking her where is her radio-station, I couldn't watch any longer. I came back to Srebrenica on foot from the depot, and they drove the truck over afterwards, which I took from Srebrenica to go home to Potocare. The inside was all bloodied up", Mustafic cites the testimony of his uncle.

The above mentioned medical nurse Rada Milanovic stayed in Srebrenica even after her family moved away. Srebrenica territorial defense headquarters assigned her to medical field group and to a local hospital.

"The Whole Bridge was Floating in Serbian Blood"

Mustafic also recounted other crimes against the Serbs from the town of Srebrenica which were more or less well known. He mentioned that, after the assault against the village Jezestica "Kemo from Pale [near Sarajevo] was carrying a severed head around with him, scaring people".

The murder of the Stjepanovic family is also described. Stjepanovic family members were taken out of their apartment in the Srebrenica Battalion Street by Oric's butchers in July 1992, and taken to nearby Potocare.

"Andjelija Stjepanovic (74) and her son Mihajlo (50) were among those brutally slain then. One Bosnian Muslim from Potocari described afterwards how the whole bridge where these poor people were slaughtered was literally swimming in blood. The killer of Stjepanovic family is Kemo Mehmedovic from Pale, Naser's loyal follower in atrocities. The executioner today lives in Austria, and there are tons of similar examples from Srebrenica. It is a shame that not one of these monsters in the human form have faced responsibility for their crimes, and their main organizer and the one who ordered them to kill, Naser Oric, is today parading in freedom," commented one of a handful of Bosnian Serb civilians who survived the hell of Srebrenica imprisonment."[1]

WIST U DAT?

Volgens de Internationale Commissie voor Vermiste Personen, een totaal van 2.070 mensen zijn aangewezen als Srebrenica slachtoffers.

De lijken die men heeft gevonden zijn lijken van beide kanten (van Serviers ook: tot 300) die tijdens de strijd zijn gesneuveld maar een deel van die mensen stierf een natuurlijke dood voor en na de val van Srebrenica en een deel van moslimoorlogsmisdadigers werd geexecuteerd ( 442 in aantal en niet 8000!).

Moordenaars van de Servische kinderen, vrouwen, oude mensen zijn nooit slachtoffers!!!! Servische soldaten, de meesten afkomstig uit de streek zelf, hadden bij hun inval in juli lijsten bij zich met honderden namen van moslims die van oorlogsmisdaden werden verdacht. Arrestaties van moslimmannen hadden in elk geval voor een deel een selectief karakter.

'De Serviërs kenden de mannen', volgens een Nederlandse chauffeur. 'Ze hadden hele lijsten bij zich en foto's. Ze werden er zo uitgepikt. Nu wordt het verteld alsof de inval zonder enige reden is gedaan en alleen maar om onschuldige burgers te vermoorden.

Op het monument in Potocari (Srebrenica) zie je de namen van meer dan 8.000 moslimmannen.

De lijst omvat niet alleen mannen uit Srebrenica maar uit zeven of acht andere dorpen en gemeenschappen in de regio.

De lijsten van de van juli 1995 bevat ook een groot aantal personen (914) ingeschreven in de stemlijsten in de gemeente van Srebrenica voor de volgende verkiezingen in 1996. De stemlijsten zelf werden goedgekeurd en gecontroleerd door de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa.

3.000 soldaten die overleefden (nu slachtoffers) werd ook bevestigd door de islamitische Gen Enver Hadzihasanovic, die getuigde in Den Haag.

Volgens (moslim Bosnische) Nesib Buric, een voormalig lid van de 28e Divisie verdediging van Srebrenica: "Niemand kan ontkennen dat er in de gemeente Srebrenica 2000 strijders begraven liggen."

Nicholas Burns van het State Department verklaarde dat 800 Srebrenica-gevangenen in kampen in Servië waren vastgehouden en dat de VS er 214 als vluchteling asiel zou geven.

Er zijn vele mensen die in het buitenland wonen en, zoals door verschillende andere organisaties vastgesteld, als vermist zijn opgegeven.

Er zijn andere massagraven ontdekt met de lichamen van mensen die zijn omgekomen bij incidenten die niets met Srebrenica te maken hadden.

Waar zijn dan nog de duizenden ontbrekende moslimse soldaten na 15 jaar?

WIST U DAT?

Waarom is forensisch bewijsmateriaal gebonden aan "Bloedbad van Srebrenica" beschuldigingen? BEWAARD GEHEIM?!

Dr Ljubisa Simic, patholoog en forensisch deskundige, die de volledige toegang had tot forensisch bewijsmateriaal bij de Haagse Openbaar Ministerie met betrekking tot de vermeende "massamoord in Srebrenica", vond de wetenschappelijke bewijzen van de Srebrenica een hoax: het totale aantal slachtoffers, het aantal slachtoffers van de uitgevoerde, het tijdstip van overlijden en de oorzaken van de dood vertellen een verhaal dat volledig anders is dan de officiële mythe.[2][

](http://www.amsterdampost.nl/442-executed-victims.html)Het wordt hoog tijd dat vermoedelijke massagraven door een onpartijdige instantie worden onderzocht.

WIST U DAT?

Er is bewijs dat het Bosnische leiderschap onder president Alija Izetbegovic, wilde dat Srebrenica

in Servische handen zou vallen om tot een politieke overwinning te komen.

Zeker, de beschuldigingen van bloedbaden en genocide na de val van Srebrenica hebben enorm geholpen in hun zaak. Het werd ook bevestigd door niemand minder dan Hakija Meholjic (Bosnisch moslim), hoofd van de politie in Srebrenica:"Onze delegatie was samengesteld

uit negen mensen, al de anderen van de delegatie leven en kunnen dit bevestigen."

Dus, Miholjic staat niet alleen met dit verhaal.

www.amsterdampost.nl

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
14
 1. Ik ben zeer benieuwd wat Ratko Mladic te vertellen heeft.
  Aan de andere kant dat verhaal dat de aanhouding gefabriceerd is, zet me ook aan het denken.
  Ratko Mladic kan natuurlijk wel gebruikt worden, voor het een of ander.
 2. restless-rice-1631@restless-rice-1631
  #91686
  Wat een horror, onvoorstelbaar.......................
 3. fancy-math-8798@fancy-math-8798
  #91800
  Dat het yougoslavie drama is opgeklopt,ben ik absoluut mee eens en dat de jihadstrijders naar binnen werden gehaald,waardoor servie in de verdediging moest.Alleen brengt amsterdam.post het weer op zo een manier dat de islam de boosdoener is.Zijn de finacieerders nu moslims of niet van die jihad strijders.De islam word als doel gebruikt.Het moet zogenaamd een rassen/religeuse strijd zijn,terwijl het een uitgelokte burgeroorlog was.Ik denk zelf dat die strijders niet eens echt gelovig waren.Echte gelovige zullen alleen moeten strijden,waarneer het bezet word.En in yougoslavie was naar mijn weten geen bezetting aan de gang.Huurlingen doen alles voor geld.Ook doen alsof.
 4. frosty-queen-4169@frosty-queen-4169
  #91812
  Het is een dienst aan de gerechtigheid dat uiteindelijk de waarheid over de oorlog tegen Joegoslavië onder de licht komt.

  Men heeft altijd geprobeerd vanuit de NAVO diensten en tevens de diensten van de schaduwstaat te voorkomen dat de waarheid over de gruweldaden, van alle kanten, het licht zou vinden.
 5. frosty-queen-4169@frosty-queen-4169
  #91813
  Overigens mijn computer blokkeert telkens weer als ik het linkje naar amsterdampost.nl aanklik.

  Afgelopen jaren als ik probeerde iets over die oorlog te publiceren, kreeg ik altijd als respons virussen binnen.
  Sommige diensten en instellingen hebben steeds een hekel aan de waarheidsvinding.
 6. jolly-tree-1589@jolly-tree-1589
  #91814
  Slobodan Milosovic is niet voor niets vermoord! Er viel niets te bewijzen!


  Ook Bosnische moslims in NL weten dat er vieze spelletjes zijn gespeeld en dat ze tegen elkaar zijn opgezet.

  Neemt niet weg dat er wel degelijk mensen zijn vermoord en dat de tranen van mensen echt zijn!
 7. de website amsterdampost.nl ligt er al een tijdje uit...het ip is wel pingbaar.
 8. odd-disk-9086@odd-disk-9086
  #91845
  Het zelfde patroon zie ik nu steeds vaker terug in zogenaamde probleem landen. Telkens worden fanatieke moslims ingezet om een burgeroorlog te beginnen die worden gefinancierd door de VS en Europese Unie en de propaganda media presenteert het dat de stem van het volk is. Voor de westerlingen lijkt het zo net alsof alle moslims criminelen zijn. En het desbetreffende land wordt door de VN en de NATO aangevallen onder het mom van vrede en democratie te brengen, om vervolgens het land te ontdoen van natuurlijke grondstoffen en de plaatselijke macht. Om vervolgens een pro- Amerikaanse macht te plaatsen en tevens een centrale bank om de kosten van de VN en de NATO te kunnen dekken.
  Met als gevolg dat het desbetreffende land zware schulden krijgt en daardoor makkelijk te manipuleren valt, als het hun uitkomt.
 9. polished-snow-3699@polished-snow-3699
  #91847
  Met met veel geroeptoeter heeft 'ons Maxime' jarenlang de toenadering van Servië tot de EU tegengehouden en blijkens het artikel..... dus voor niets?!

  Daar zit meer achter!
  Is er iemand die weet heeft van de onderliggende redenen van deze hoax?
 10. green-meadow-0627@green-meadow-0627
  #92589
  ⊕ | #139056 | 31-05-2011 06:44 | goof:Balkan in een koloniale bezetting door de VS en EU!
  De beschuldiging van een genocide in Srebrenica werd gebruikt door de regering Clinton om later militair ingrijpen te rechtvaardigen/bombardementen op Servië/,en om de aandacht afleiden van de activiteiten in de Kroatische Krajina regio, de grootste etnische zuivering [genocide] in EU,na WO2, georganiseerd door VS. http://www.balkanstudies.org/articles/dna-testing-and-srebrenica-lobby
 11. green-meadow-0627@green-meadow-0627
  #92596
  ⊕ | #139056 | 31-05-2011 06:44 | goof............... Nog een genocide,deze ker in Kosovo :http://www.archivesolidaire.org/scripts/print.phtml?section=&object_id=1763&action=Print&PHPSESSID=de23e63e45e696a202e3e184c7ed7ea0
 12. divine-shadow-0417@divine-shadow-0417
  #92605
  Op uitzendinggemist staat nog ergens een mooi stuk over het faalproces van Milosevic bij het propaganda-tribunaal.
 13. patricksavalle@patricksavalle
  #92609
  Heb je een link?