1. #antichrist
  2. #calbijn
  3. #christus
  4. #islam
  5. #maarten-luther
  6. #mohammed
  7. #paus
  8. #reformatie
  9. #satan
  10. #strijd
  11. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires valid webpage links, not image links, see manual)

Klem tussen de paus en Mohammed

APELDOORN – De strijd tegen Rome is hevig in de zestiende eeuw. En dan verschijnt er aan de oostgrens ook nog eens een enorm Turks leger. Dat is de tweede vijand van de kerk, wijzen de reformatoren met groot gevoel voor urgentie aan. Let op, waarschuwen ze: totale rampspoed staat voor de deur als die twee machten samenspannen.

Maarten Luther kan niet anders; hij móét wel een visie op de islam ontwikkelen. In zijn tijd rukt de islam in het oosten van Europa in ongekend tempo op.

Nog voor het publiceren van zijn beroemde 95 stellingen in 1517 veroveren de Turken grote delen van Albanië (1500), Moldavië (1512), Roemenië (1516) en Montenegro (1517). Daarna zal in snel tempo een opmars volgen richting Hongarije, Oostenrijk, Polen en Rusland. In 1529 volgt het beruchte beleg van Wenen. Zelfs Duitsland wordt bedreigd.

In dat alarmerende klimaat schrijft Luther verschillende waarschuwende werken tegen de volgelingen van Mohammed. Hij duidt Mohammed als navolger van ketters zoals Arius en Ebion, die beiden de goddelijkheid van Christus loochenden. „Wat Ebion begon, heeft Mohammed voortgezet”, constateert Luther – waarbij hij er moment aarzelt om Mohammed de duivel in eigen persoon te noemen. Er is sprake van een „satanische” lijn die begint met satan zelf en via Kaïn en Arius naar Mohammed loopt.

www.refdag.nl

No Rights Apply
0