1. #bbp
  2. #economie
  3. #frankrijk
  4. #groei
  5. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires valid webpage links, not image links, see manual)

Franse economie groeit in 4e kwartaal

De Franse economie is in het 4e kwartaal weer wat gegroeid. In vergelijk met het vorige kwartaal groeide het bruto binnenlands product (bbp = de totale waarde van geproduceerde goederen en geleverde diensten) met 0,6%. Op jaarbasis kromp de economie van Frankrijk overigens nog wel met 2,2%.

In het 2e en 3e kwartaal werd ook al een groei gemeld, na vier kwartalen van economische krimp. Dit blijkt uit cijfers van het Franse statistische bureau Insee op basis van een eerste raming. Economen gingen uit van een stijging van het BBP in Frankrijk met 0,5%. Frankrijk is na Duitland de grootste en belangrijkste economie in de eurozone.

biflatie.nl

No Rights Apply
0