1. #bill-gates
 2. #gentech
 3. #gmo
 4. #list-en-bedrog
 5. #monsanto
 6. #noorwegen
 7. #spitsbergen
 8. #zadenbank

De zadenbank van Gates, Rockefeller, Monsanto en Syngenta op Spitsbergen

Kissinger schijnt rond 1970 gezegd te hebben: "If you control the oil you control the country; if you control food, you control the population".
Eigenlijk maakt het niet uit wie het precies gezegd heeft, het geeft voldoende de realiteit weer, waarin we nu leven.

Bill Gates heeft 30 miljoen dollar gestoken in de 'Svalbard Global Seed Vault' samen met onder andere de Rockefeller Foundation, de Monsanto Corporation, de Syngenta Foundation en de regering van Noorwegen. In de wandelgangen wordt ook wel gesproken over de 'Doomsday Seed Bank'.
Verder zijn betrokken: DuPont/Pioneer Hi-Bred (een van ‘s werelds grootste patenthouders op genetisch gemodificeerde (GMO) zaden en de CGIAR.

De zaadbank is in een berg in Spitsbergen (dat eigendom is van Noorwegen) gebouwd, voorzien van de meest up to date beveiligingsmaatregelen. De Noorse regering omschreef het doel als volgt:

"so that crop diversity can be conserved for the future".

De bank bevat dan ook zo'n drie miljoen verschillende zaad variëteiten uit de hele wereld. Blijkbaar waren de ontelbare al aanwezige zaadbanken niet genoeg. Dit klinkt behoorlijk heftig, misschien ook verdacht?

CGIAR en genetica

De CGIAR (global Consultative Group on International Agriculture Research) is een gedachtespinsel van de Rockefeller en de Ford clan (waaronder hun belangenbehartigers zoals Forrest Hill, de Wereld Bank en Maurice Strong die de UN Earth Summit in Stockholm in 1972 organiseerde). De CGIAR is ontstaan uit een samengaan van andere ook uit hun koker afkomstige gedachtespinsels zoals de IRRI (International Rice Research Institute), de 'International Maize and Wheat Improvement Center', de 'IITA for tropical agriculture', Nigeria, en de 'IRRI for rice', Filippijnen.

De CGIAR is sterk vertegenwoordigd in de FAO (Food and Agriculture Organization), het 'UN Development Program' en de Wereld Bank.
De CGIAR heeft er voor gezorgd dat ontwikkelingslanden klaar gestoomd werden voor het idee van de GMO 'Gene Revolution' alles onder de vlag van wetenschap, efficiëntie en vrije markt.

De Rockefeller Foundation doet al heel lang onderzoek naar GE (genetic engineering) van planten én dieren. Van hen is de term tweede 'Gene Revolution' afkomstig.

De Rockefeller Foundation is al sinds 1920 geobsedeerd door genetica en erfelijkheid. Zij gaat er van uit dat DNA de allesbepalende doorslaggevende factor is voor het hele leven. Deze overtuiging is ondergebracht in 'The Project'. Waar de woorden eugenetica, raszuiverheid, Hitler, arische superras, genetica, het Derde Rijk, in passen. De wetenschappers die zich bezig hielden met eugenetica zijn na de oorlog met hun onderzoek verder gegaan in de VS, waar het nu 'genetica' heet. De bemoeienis met de 'Svalbard Global Seed Vault' is in dit opzicht een volkomen logisch gevolg.

De (eerste) Groene Revolutie en de Rockefeller clan

De Groene Revolutie wordt gebracht als zijnde de oplossing voor het honger probleem in de wereld. Maar eigenlijk zit het een beetje anders in elkaar.

In 1956 verscheen in de prestigieuze Harvard Business Review een artikel van John H. Davis met daarin de stelling:

"the only way to solve the so-called farm problem once and for all, and avoid cumbersome government programs, is to progress from agriculture to agribusiness".

De onderliggende boodschap was, dat de rol van traditionele boerenfamilies uitgespeeld was en de hele keten van de voedselproductie naar multinationals overgeheveld moest worden.

De Rockefeller Foundation and VS 'agribusiness companies' overspoelden de markt met nieuwe hybride zaden die het in bepaalde opzichten beter voldeden, maar qua voortplanting het jammerlijk af lieten weten. De boeren konden daardoor hun zaaigoed voorraden niet zelf meer beheren en onderling regelen. De patenten voor deze hybride zaden waren voornamelijk in handen van DuPont's Pioneer Hi-Bred en Monsanto's Dekalb, hetgeen later de basis vormde voor de GMO 'Seed Revolution'.
Een ander nadeel van deze hybride zaden was dat de gigantische monoculturen ervan de grond enorm uitputten. Om de hoge opbrengsten te kunnen continueren waren grote hoeveelheden kunstmest een must. Die kunstmest werd gemaakt uit nitraten en olie, het domein van de Rockefeller clan.
Nog een ander nadeel waren de benodigde grote hoeveelheden onkruid en ongedierte verdelgers (de gezondheidsproblemen daargelaten). Natuurlijk ook weer het terrein van Chemie en Olie Giganten.
Verder ging de Groene Revolutie vergezeld van grote irrigatie projecten met grote stuwdammen en het onder water zetten van vruchtbaar land en bewoonde gebieden.
Het spreekt voor zich dat dit allemaal een kostbare aangelegenheid was, en de Wereld Bank leende enthousiast geld uit.

De kleine boeren werden door deze gang van zaken dusdanig in het nauw gedreven dat ze hun stukje land, waar ze al generaties lang woonden en leefden moesten verlaten om in de grote sloppenwijken werk te proberen te vinden. Zij vormen nu gewillig werkvee voor de fabrieken van de multinationals. Hetgeen volledig past in het kader van het globalisatie streven van deze multinationals.

Intussen hebben de Rockefeller en de Ford clan het buitenlands beleid van de 'United States Agency for International Development' (USAID) en de CIA. grondig vorm gegeven. Onder het mom van markt georiënteerde landbouw heeft Amerika inmiddels toegang tot marktgebieden die voorheen gesloten voor ze waren.

Gates, Rockefeller en een Groene Revolutie, deze keer in Afrika

De Rockefeller Foundation en de Gates Foundation hebben vervolgens de 'Alliance for a Green Revolution' in Afrika (AGRA) uitgevonden.
Naast veel Rockefeller en Gates coryfeeën doen ook Kofi Annan, en Mamphela Ramphele (World Bank 2000 tot 2006) mee.
Er is een kleine wijziging aangebracht, en dat is dat Monsanto en de andere GMO giganten hun gepatenteerde GMO zaden hier voorzien van de sticker, 'bio-technology'.
Er worden ook weer plaatselijke wetenschappers getraind (gehersenspoeld?) door de Amerikanen: 'International Development' (USAID) en de Wereld Bank. Helaas wil het tot nu toe niet erg vlotten met de acceptatie van GMO's. Zuid Afrika is de enige die erin trapt. Monsanto voert daar de campagne: 'Seeds of Hope' voor kleine boertjes (GMO zaden en hybride zaden). En Syngenta (onderdeel van CGIAR) stort milioenen in een project in Nairobi.

Even terug naar de 'Doomsday Seed Bank'

Wat is nu eigenlijk de lol van aan de ene kant de biodiversiteit totaal de nek om te draaien en aan de andere kant een monsterachtige grote zaadbank op te zetten voor het geval dat…?

Het Svalbard project draait onder supervisie van de 'Global Crop Diversity Trust' (GCDT). Een initiatief van de FAO en 'Bioversity International' (voorheen het 'International Plant Genetic Research Institute'), en is een tak van de CGIAR (zie boven).
De GCDT zetelt in Rome en de mensen die het runnen zijn onder ondere:
Margaret Catley-Carlson (betrokken bij een van ’s werelds grootste water maarschappijen, en bij de 'Population Council'),
Lewis Coleman (betrokken bij Hollywood DreamWorks Animation en ook een van Amerika's grootste wapen fabrikanten voor het Pentagon),
Jorio Dauster (betrokken bij Brasil Ecodiesel, de EU, een ministerie van Financien, legalisatie van patenten op zaden),
Cary Fowler (betrokken bij het 'Department for International Environment & Development Studies' van de noorweegse 'University of Life Sciences', het 'Bioversity International', de CGIAR, de FAO)
Dr. Mangala Rai (betrokken bij het 'Department of Agricultural Research and Education' (DARE), het 'Indian Council for Agricultural Research' (ICAR), het 'International Rice Research Institute' (IRRI, van het faliekant mislukte 'Golden Rice' project), de 'International Maize and Wheat Improvement Center' (CIMMYT), en de CGIAR)).

De geldschieters van de GCDT zijn uiteraard Rockefeller, de Gates Foundations, GMO giganten DuPont-Pioneer Hi-Bred, Syngenta, CGIAR en ook de fel pro-GMO, USAID.

Het lijkt erop dat de 'populatie control' freaks het voedsel van de hele wereld beheren.

Over timing gesproken

Monsanto, DuPont, Syngenta en Dow Chemical, zijn de giganten die de 's werelds GMO patenten in handen hebben. Sinds 2007 heeft Monsanto samen met de VS een patent op 'Terminator' ofwel 'Genetic Use Restriction' Technologie (GURT). Dat inhoud dat de voortplantig stopt na slechts één generatie. Als de bevolking voldoende afhankelijk is van zaaigoed van de grote GMO firma’s zou Washington of deze firma’s eisen aan de bevolking kunnen gaan stellen. Dit lijkt ver gezocht maar met hun dioxine, PCBs, Agent Orange escapades hebben deze bedrijven bewezen niet echt kampioen mensenvriend te zijn. Monsanto's glyphosaat, het belangrijkste bestanddeel van Roundup (onkruidbestrijdingsmiddel) en verplichte toevoeging bij het gebruik van hun GMO zaden is sinds 2003 verboden in Denemarken, aangezien het het grondwater vergiftigt.

'S werelds 1400 zaadbanken vormen de basis voor zaadveredeling en de CGIAR heeft de meeste van deze zaadbanken in handen.

GMO en biologische oorlogsvoering

Met het DNA van zaden knoeien geeft ongekende mogelijkheden. Epicyte (dat toen een joint venture had met DuPont en Syngenta), lukte het in 2001 om GMO mais in elkaar te sleutelen dat een stof bevatte dat het sperma van mannen onwerkzaam maakt. Epicyte had voor de ontwikkeling geld gekregen van US Department of Agriculture (USDA), dat voorheen ook de ontwikkeling van de Terminator technologie, van Monsanto financieel ondersteund had.

Of nog even een ander voorbeeld. In de 90er jaren voerde de WHO een project uit om vrouwen tussen 15 en 45 jaar oud in Nicaragua, Mexico en de Filippijnen tegen tetanus te vaccineren. Omdat het toch wel erg eigenaardig was dat alleen vrouwen in aanmerking kwamen, liet het 'Comite Pro Vida de Mexico', een Rooms Katholieke organisatie, het vaccin testen. Het vaccin bleek menselijk Chorioneen Gonadotrophine (hCG), te bevatten dat met een tetanus carrier de aanmaak van antilichamen tegen eigen hCG stimuleerde, waardoor de vrouwen in principe onvruchtbaar werden. Deze vrouwen wisten van niets.
Achteraf bleek dat the Rockefeller Foundation samen met de Rockefeller's Population Council, en de World Bank (waar ook de CGIAR bij is onder gebracht), en de United States' 'National Institutes of Health' dit pakketje voor de WHO hadden uitgedacht. Ook had de regering van Noorwegen 41 miljoen dollar aan de ontwikkeling van deze speciale verassing bijgedragen.
Toch een beetje raar dat dezelfde spelers ook betrokken zijn bij het Svalbard Seed Bank project.

Alleen al tussen 2001 en 2004 spendeerde Amerika 14.5 miljard dollar aan biologische oorlogsvoerings zaken. Meer dan 300 wetenschappelijke instituten en zo'n 12.000 personen hebben in Amerika toegang tot ziekmakers, geschikt voor biologische oorlogsvoering. Het aantal subsidies voor onderzoek naar besmettelijke ziekten dat ook bij biologische oorlogsvoering gebruikt kan worden, is aanzienlijk. Ook wordt er geld gestoken in GMO met betrekking tot biologische oorlogsvoering.
In principe heten deze programma's allemaal defensief, gericht op verdediging, te zijn. Maar wie kan garanderen dat ze ook niet tegen de eigen bevolking gebruikt gaan worden.

De tijd zal leren of de Doomsday Seed Bank van Bill Gates en de Rockefeller Foundation onderdeel is van de ultieme 'oplossing'.

www.globalresearch.ca

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
4
 1. long-butterfly-4634@long-butterfly-4634
  #55312
  Dank je wel ouwe knar.
  Dit is wederom het zoveelste stuk, wat aangeeft hoe de verstrengeling in elkaar steekt en alle beetjes helpen om ons hiervan bewust te worden.
  Ik ben er van overtuigd dat dit z´n langste tijd heeft gehad.
 2. young-flower-4892@young-flower-4892
  #55355
  Dank je wel ouwe knar.


  Geef hem dan een stem ;)
 3. spring-disk-7603@spring-disk-7603
  #55473
  Slechts 30 miljoen dollar heeft Bill Gates aan GMO's besteed.(Lees Monsanto) Bill Gates heeft veel meer, heel veel meer besteed aan vaccinatie's. M.n. vaccinatie's voor de derde wereld. Vaccinatie's waarvan wij nu weten dat ze absoluut schadelijk zijn voor mensen. Ons, mensen, dus.

  Alles wat U hoeft te doen in te Googlen op de "donatie's" van Bill Gates. Vergeet ook zijn "genereuze donatie" aan het HPV-vaccin niet. Het HPV-vaccin met o.a. het onvruchtbaarmakend polysorabte80 als ingredient.
 4. spring-disk-7603@spring-disk-7603
  #69650
  Hoeveel bewijzen hebben we nodig om te bewijzen dat dit om depopulatie gaat?

  Ik heb twee vaccin's onderzocht: het HPV,- en het zgn. Mex.griep vaccin. Kankerverwekkende en sterilisatie-stoffen zijn in beide aanwezig.

  Naast diverse ziekte's die de vaccin met zich mee brengen is onvruchtbaarheid gegarandeerd !!