1. #arie-elshout
 2. #climategate
 3. #irak
 4. #irakgate
 5. #iraq
 6. #iraqgate
 7. #list-en-bedrog
 8. #propaganda
 9. #volkskrant
 10. #zwendel
 11. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires webpage links, not image links, see manual)

De kennis van nu volgens Elshout

Arie Elshout trekt een bizarre vergelijking tussen Climategate en Irakgate, in De Volkskrant:

"Zijn IPCC-wetenschappers leugenaars en bedriegers? Nee, dat zijn ze niet, net zo min als Bush en Blair dat waren in de aanloop tot de Irak-oorlog "

Een onzinnige vergelijking. Bush loog wel degelijk bewust de wereld voor over Irak. Zijn ex-minister van Financiën Paul O'Neill is daar heel helder over.

En als Jaap De Hoop Scheffer en zijn topambtenaren al wisten dat de oorlog er sowieso moest komen, maar dat er alleen maar een argumentatie omheen gebreid moest worden, dan kun je er gevoeglijk van uitgaan dat Tony "Dodgy Dossier" Blair bewust "langs de randen van de waarheid schuurde" om de Irak-oorlog te verkopen.

Het voert wellicht te ver om IPCC-wetenschappers allemaal als leugenaars en bedriegers weg te zetten, maar duidelijk is wel dat wetenschappelijk onderzoek, soms op politieke, (en/of) soms om commerciële redenen, een bepaalde kant op wordt gestuurd. Het hangt er maar net van af wie de geldschieter is, en wat deze als uitgangspunt en als gewenste eindconclusie formuleren.

In die zin is er dan weer wel een parallel te trekken tussen Climategate en Irakgate:


"Go find me a way to do this!"

johnito.blogspot.com

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
7
 1. holy-hill-3835@holy-hill-3835
  #54566
  De Volkskrant is dan ook niets anders dan de Nederlandse versie van de Jerusalem Post; zionistische bagger, apologeten voor de heersende klasse, volksverlakkerij, de Ducktown Daily Quack.

  Kluveld, Pam, Bril, Marbe: hasbara en niets anders.
 2. patient-rice-6993@patient-rice-6993
  #54571

  De Volkskrant is dan ook niets anders dan de Nederlandse versie van de Jerusalem Post; zionistische bagger, apologeten voor de heersende klasse, volksverlakkerij, de Ducktown Daily Quack.


  Ben je nu niet een beetje lief voor de rest van de MSM en een aantal likkende blogs?
 3. patient-band-6377@patient-band-6377
  #54578
  Arie Elshout heeft geen ziel.

  Maar goed, over wat hij schrijft:
  Zijn IPCC-wetenschappers leugenaars en bedriegers? Nee, dat zijn ze niet, net zo min als Bush en Blair dat waren in de aanloop tot de Irak-oorlog
  Een zeer opmerkelijke conclusie voor wie met de materie bekend is.
  Pier Vellinga betreurde de fouten, maar tilde er niet zwaar aan. In rapporten van duizenden pagina’s kunnen gemakkelijk dit soort ongeregeldheden sluipen, zei hij vergoelijkend. Daar zit iets in, vergissen is menselijk, maar wat me argwanend maakt, is dat we bij geen van de vergissingen op een meevaller worden getrakteerd maar steevast op het meest alarmerende scenario uitkomen.
  Het doet me denken aan een cafébaas die ‘sorry, sorry’ per ongeluk altijd te veel afrekent en nooit te weinig.
  Terechte opmerking en vergelijking. Het lijkt er inderdaad op dat de fouten moedwillig gemaakt worden - en daarmee in principe geen "fout" meer genoemd kunnen worden.
  Maakt dit de IPCC-wetenschappers tot leugenaars en bedriegers? Nee, dat zijn ze niet, net zo min als Bush en Blair dat waren. Het ligt vele malen ingewikkelder dan in het geval van de kastelein. Zowel bij Irak als het klimaat zijn er om politieke en propagandistische redenen te stellige uitspraken gedaan over dingen die zich moeilijk laten kennen.

  Er wordt een dreiging verondersteld, actie is nodig, maar die actie is zo ingrijpend en verregaand dat het veel moeite kost om politiek en publiek hiervoor te mobiliseren.
  Die zogenaamde veronderstelde dreiging blijkt echter op niets gebaseerd te zijn. Arie doet wel alsof de veronderstelling van dreiging terecht is, en daarmee de overdrijving (of het bedrog) legitiem, maar dat lijkt me een onlogische redenatie. De veronderstelling van een dreiging zou juist door onderzoek getoetst moeten worden. Brengt het onderzoek iets anders naar boven dan dient de veronderstelling te worden bijgesteld, niet het onderzoek.
  Wie het onderzoek bijstelt maakt zich - en dat is, in tegenstelling tot wat Arie beweert, net zo simpel als de zaak van de Kastelijn - schuldig aan bedrog.
 4. patient-band-6377@patient-band-6377
  #54579
  Alle propagandistische registers worden daarom opengetrokken, twijfel is taboe, contra-indicaties worden weggemoffeld, vermoedens veranderen in zekerheden.
  Om nogmaals met de Kastelijn te vergelijken: als we zo redeneren dan voert die laatste in het voorbeeld ook gewoon propaganda voor een hogere omzet. Twijfel is taboe, contra-indicaties worden weggemoffeld, vermoedens veranderen in zekerheden; je moet gewoon meer betalen.
  Dat Saddam een potentieel gevaar bleef voor zijn omgeving wist iedereen, maar de definitieve waarheid over de veronderstelde massavernietigingswapens liet zich moeilijk achterhalen in een land waartoe men geen toegang had. Dat het klimaat verandert is zeker, maar de precieze gevolgen daarvan laten zich niet zo eenvoudig voorspellen.
  Dat je wat gedronken hebt is zeker, maar de precieze aantallen laten zich aan het eind van de avond moeilijk achterhalen. Betalen dus.
  Op zulke onzekerheden en tegenwerpingen zit men echter niet te wachten wanneer het mobilisatiemechanisme eenmaal in werking is gezet. Dan gaat er altijd een schepje bovenop, nooit een schepje af.
  Terwijl de hoofdvraag is of dat mobilisatiemechanisme terecht in werking is gezet, laat Arie die vraag compleet links liggen. Voor hem biedt het in werking zetten van het mechanisme voldoende legitimering voor dat in werking zetten, en daarnaast ook nog eens voor de bijbehorende propaganda. Een volstrekt kromme redenatie, maar dat lijkt Arie niet te deren.
  Wat leren ons nu deze overeenkomsten tussen het klimaatdebat en Irak? Ze tonen aan dat onafhankelijk onderzoek en pure waarheidsvinding zwaar onder druk komen te staan als een kwestie politiek wordt, omdat er dan meteen zoveel andere belangen gaan spelen. Dat is niet alleen de schuld van politici.
  Helemaal waar, maar hoe volgt hier nou uit dat Blair en Bush geen leugenaars zijn? Uiteindelijk schetsten ze toch een andere waarheid dan welke via feitelijk onderzoek tot hun kwam.
 5. patient-band-6377@patient-band-6377
  #54582
  Ach ja, Elshout is al eerder betrapt:
  De Irakezen zijn schuldig aan het geweld dat zij elkaar aandoen. Dat is althans de mening van Arie Elshout, huisdealer van Bushdoctrines bij de Volkskrant.
 6. patient-rice-6993@patient-rice-6993
  #54584
  Ach ja, Elshout is al eerder betrapt:


  De Irakezen zijn schuldig aan het geweld dat zij elkaar aandoen. Dat is althans de mening van Arie Elshout, huisdealer van Bushdoctrines bij de Volkskrant.


  Tja maar wel degelijk het gevolg van verdeel-en heers-strategiën. Denk aan de betrapte Britse mariniers, die een aanslag wilden plegen verkleed als Arabieren. Of aanslagen op moskeëen, die er puur op gericht waren om shia en sunni uit elkaar te spelen.

  Interessant is trouwens dat Pilger wijst op een sterke Israëlische invloed bij Counter Insurgency


  Behind much of this are the Israelis, who have long advised the Americans in both the Iraq and Afghanistan adventures. Ethnic-cleansing, wall-building, checkpoints, collective punishment and constant surveillance – these are claimed as Israeli innovations that have succeeded in stealing most of Palestine from its native people. And yet for all their suffering, the Palestinians have not been divided irrevocably and they endure as a nation against all odds.


  Pilger wijst erop dat COIN-strategieën er op gericht zijn om etnische verdeeldheid te zaaien, niet alleen langs militaire weg, maar in samenspraak met geselecteerde media, wetenschappers, "hulp"organisaties etc.. Nou moest ik hier tijdens de Culemborg-rellen aan denken, en de manier waarop onze Mossad-puppet Wilders zich toen in het debat mengde...
 7. Het positieve is dat er ¨zij het nog heel broos¨ een verschuiving plaatsvind in de msm en dat vind ik interessant.
  Het kan me overigens niet snel genoeg gaan.  ´