1. #cdc
 2. #h1n1
 3. #mike-adams
 4. #oplichting
 5. #vaccinatie
 6. #virologie
 7. Artikelen

Geen spoor van bewijs voor effectiviteit H1N1-vaccinatie

Duizenden dode Amerikanen door H1N1, zelfs na vaccinatie
door Mike Adams, 'the Health Ranger' van NaturalNews.com, 2010 © Vertaling Jan Smith voor Wantoknow.nl/be
De CDC (Centre for Disease Controle) is bezig met een sluwe, statistisch onbetrouwbare voorlichtingscampagne en nagenoeg alle journalisten van de gangbare massamedia trappen erin. Maar niemand heeft tot nu toe gerapporteerd over wat ik nu ga vertellen.
Het begon allemaal nadat de CDC recentelijk nieuwe statistieken vrijgaf over gevallen van varkensgriep met dodelijke afloop, cijfers over de hoeveelheid besmettingen en uitgevoerde vaccinatie. Dit zijn de cijfers volgens de CDC:

 • werden 61 miljoen Amerikanen gevaccineerd tegen de varkensgriep (ongeveer 20% van totale Amerikaanse bevolking). De CDC spreekt van een ?succes? ofschoon dat betekent dat 4 van de 5 mensen de vaccinatie heeft geweigerd.
 • werden 55 miljoen mensen ?ziek? nadat ze besmet waren met varkensgriep;
 • werden 246.000 Amerikanen in een ziekenhuis opgenomen als gevolg van griep;
 • zijn 11.160 Amerikanen gestorven aan de varkensgriep.

  Op basis van deze statistieken is de CDC nu wanhopig bezig mensen ervan te overtuigen dat ze zich alsnog moeten laten vaccineren, omdat ze beweren dat de pandemie opnieuw zal uitbreken en de vaccins de beste bescherming bieden. Maar hier is iets dat er NIET wordt bijgezegd:
  De statistieken van de CDC deugen niet, omdat er dingen zijn weggelaten. Ze geven ons niet de enig belangrijke informatie over de H1N1-vaccins: Hoeveel van de mensen die door de varkensgriep zijn overleden, waren inmiddels al gevaccineerd?
  Veel overleden mensen waren namelijk inmiddels al gevaccineerd!
  De CDC trekt doelbewust niet na, hoeveel van de overledenen inmiddels al waren gevaccineerd. Ze willen niets liever, dan dat jij (en de journalisten van de massamedia) abusievelijk geloven dat zich GEEN ENKEL STERFGEVAL heeft voorgedaan onder de mensen die zich lieten vaccineren. Dat is echter een schaamteloze leugen. Vaccinatie tegen het H1N1-virus leidt absoluut niet tot een afname van de sterftegevallen door besmetting met het.
  Geeft het niet te denken, dat de financiële achtergronden van overheidsbestedingen aan vaccins, voorlopig geheim zijn in Nederland? Waarom?

  En dat houdt in dat ruwweg 20% van de 11.160 Amerikanen die aan de griep zijn overleden, waarschijnlijk hun vaccinatie tegen de varkensgriep al hadden ontvangen. Dat komt neer op ongeveer 2.200 doden onder reeds gevaccineerde mensen!

  Hoe kan ik weten dat de varkensgriepvaccins geen bescherming bieden tegen mogelijk overlijden na besmetting met het griepvirus? Omdat ik de resultaten van alle beschikbare onderzoeken heb doorgespit, van alle dubbelblinde steekproeven, alle placebo-onderzoeken en alle laboratoriumtesten die ooit werden uitgevoerd op H1N1-vaccins. En dat duurde niet lang. Weet je waarom niet? OMDAT ER HELEMAAL GEEN RESULTATEN BEKEND ZIJN..!

  Ja, dat klopt: Er is tot op de dag van vandaag geen spoor van wetenschappelijk bewijs van de mythe als zouden H1N1-vaccins het sterftecijfer onder besmettingsgevallen omlaag brengen. Het beste bewijs dat ik kan vinden over vaccins tegen de gewone seizoengriep, wijst uit dat er sprake is van een reductie van de overlijdenskans in ongeveer 1% van het totaal aantal besmettingsgevallen onder gevaccineerde mensen. De overige 99% hebben dezelfde kans op overlijden als al die mensen die zich niet hebben laten inenten.
  Laten we de H1N1-vaccins maar even het voordeel van de twijfel gunnen en ons voorstellen dat ze net zo goed werken als andere griepvaccins. Dat betekent dat ze een reductie geven van 1%. Even rekenen: van de 2.200 dodelijke slachtoffers die in 2009 geteld zijn onder reeds gevaccineerde mensen, had het vaccin er mogelijkerwijs dus 22 kunnen redden.

  De 61 miljoen injecties wijzen op een slecht beleid met betrekking tot de volksgezondheid!

  Laten we eens even kijken:

  61 Miljoen mensen lieten zich inenten met een mogelijk dodelijk vaccin en het werkelijke aantal dat mogelijk ?behoed? is voor de gevolgen van de pandemie, komt uit op amper 22.

  Ondertussen ligt het aantal mensen dat schadelijke gevolgen heeft ondervonden door de vaccins met zekerheid vele malen hoger dan 22. Deze vaccins bevatten stoffen die het zenuwgestel aantasten en chemicaliën die heel ernstige gezondheidsproblemen opleveren. Sommige van die problemen zullen mogelijk pas over vele jaren aantoonbaar in verband kunnen worden gebracht met die vaccins? ik voorspel jullie dat zich in de toekomst onder mensen die zich nu hebben laten vele gevallen van Alzheimer zullen voordoen.
  61 Miljoen mensen injecteren met een chemische stof die een bedreiging vormt voor het centrale zenuwgestel om daarmee mogelijk 22 sterfgevallen te voorkomen - in het allerbeste geval - is een krankzinnige manier om de volksgezondheid te dienen. Amerika was beter af geweest als er helemaal niets was gedaan, in plaats van het lanceren van een opgeblazen lulverhaal over een zogenaamde pandemie, dat de duidelijke bedoeling had om de verkoopcijfers van vaccins omhoog te stuwen. Vaccins, die niemand eigenlijk nodig heeft..!!

www.wanttoknow.nl

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
2
 1. paar dingetjes: in NL werden alleen risico gropeen ingeent in hoe zat dat in Amerika ?

  Het vaccin zou (net als het gewone seizoensvaccin ) een dekkingsgraad van 70% hebben.

  Lijkt me logisch dat als je vaccin toegedient krijgt je licht ziek word anders maakt je lichaam nooit antilichamen aan..de bewering is dat je niet zo erg ziek wordt als van het echte virus..
 2. metdekkingsgraad 70% bedoel ik dat het in 70% van de vaccinaties goed werkt en dat er nog steeds 30% vatbaar is voor het opnieuw krijgen van het virus..