1. #bayer
 2. #commerciele-belangen
 3. #eu-wetgeving
 4. #gezondheid
 5. #lobbybureau
 6. #tabaksindustrie
 7. #unilever

<< error >> (our Markdown requires valid webpage links, not image links, see manual)

‘Agrobedrijven marginaliseren gezondheidsbelangen bij EU-wetgeving’

'Agrobedrijven marginaliseren gezondheidsbelangen bij EU-wetgeving'
15 jan 2010 13:07

Grote agrobedrijven hebben steun verleend aan een effectieve lobby van de tabaksindustrie om commerciële belangen zwaarder te laten wegen bij nieuwe EU-wetgeving.

Ook levensmiddelenconcern Unilever en gewasbeschermingsmiddelenproducent Bayer waren daarbij betrokken, stellen Britse onderzoekers in het internettijdschrift Plos Medicine. Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam in 1997 maakt de Europese Commissie bij het opstellen van nieuwe wetten gebruik van een zogeheten impact assessment (IA). Getoetst wordt welke invloed de voorstellen hebben op de maatschappij. Volgens de onderzoekers zijn de milieu-effecten en gevolgen voor de volksgezondheid hierbij minder van belang dan de economische impact.

De opname van de IA in het Verdrag is het resultaat van een gerichte campagne van de tabaksindustrie. Om serieus genomen te worden in Brussel, sigarettenproducenten hebben bepaald geen goed imago, schakelde de koepelorganisatie van de sector een lobbybureau in en zocht steun bij bedrijven in de agro- en chemische industrie. Zelf bleven de tabaksbedrijven op de achtergrond.

De toepassing van een IA is nu dagelijkse praktijk bij de Europese Commissie, die zich daarbij doorgaans baseert op door bedrijven aangeleverde informatie. De tabaksindustrie heeft regelmatig geprobeerd de beoordelingen te sturen, maar voor beïnvloeding door de agribusiness hebben de onderzoekers geen bewijzen gevonden.

www.agd.nl

No Rights Reserved (CC0 1.0)
1
 1. divine-hill-3982@divine-hill-3982
  #50915
  Internettijdschrift Plos Medicine is een onderdeel van PLoS (http://www.plos.org/). PLoS is een non-profit organisatie van wetenschappers en artsen die tot doel heeft om wetenschappelijke en medische literatuur vrij toegankelijk te maken voor het grote publiek. Als je de termen die gebruikt worden een beetje kunt begrijpen is PLoS de plaats om wetenschappelijke onderzoeken te vinden die je niet zo snel in 'reguliere' wetenschappelijke tijdschriften aantreft.