1. #corporatisme
 2. #europees-parlement
 3. #h1n1
 4. #oplichting
 5. #pandemie
 6. #vaccinatie
 7. #wetenschapscorruptie
 8. #who
 9. Artikelen

Europees parlement onderzoekt ‘medisch schandaal’: De pandemie, WHO en de ‘vaccinatiepolitiek'

F. William Engdahl © ?Global Research?, 31 december 2009
2010 ? © Nederlandse vertaling Jan Smith / WantToKnow.nl/.be

De Raad van Europese lidstaten zal in januari 2010 een onderzoek instellen naar de rol die de farmaceutische industrie heeft gespeeld bij de wereldomvattende campagne tegen de Mexicaanse varkensgriep, waarbij ze zich vooral zullen richten op de mate waarin die industrietak heeft getracht invloed uit te oefenen op de WHO. De Commissie voor Gezondheidszaken van het Europese Parlement heeft unaniem een resolutie aangenomen, waarin om een dergelijk onderzoek wordt gevraagd.

Het is een lang verwachte stap om meer inzicht te krijgen in de ?Gouden Driehoek? van de medicijncorruptie bij de WHO, de farmaceutische industrie en academische wetenschappers, waardoor het leven van miljoenen mensen schade opliep en zelfs resulteerde in een aantal sterfgevallen.
De parlementaire motie werd ingediend door Dr. Wolfgang Wodarg, voormalig SPD-lid van de Duitse Bondsdag en nu voorzitter van de Europese Commissie voor Gezondheidszaken. Wodarg is arts en epidemioloog, longspecialist en deskundige op het gebied ziekten aangaande het milieu. Hij beschouwt de campagne van de WHO rond de pandemie van de varkensgriep (lees ?Mexicaanse? griep) als een van de grootste medische schandalen van deze eeuw. [1]

In de tekst van de resolutie, die door een kleine meerderheid van stemmen door de Europese Raad werd aangenomen, wordt ondermeer gesteld dat:
??teneinde hun gepatenteerde medicijnen en griepvaccins te promoten, hebben farmaceutische bedrijven wetenschappers en officiële organisaties beïnvloed, die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van voorschriften met betrekking tot de openbare gezondheid, welke wereldwijd dienen voor het alarmeren van regeringen, en de laatstgenoemden te dwingen hun strakke voorraden te verspillen aan inefficiënte vaccinatieprogramma?s en miljoenen mensen nodeloos bloot te stellen aan de risico?s en een ongekend aantal bijwerkingen van onvoldoende onderzochte vaccins?.

De campagnes tegen de ?Vogelgriep? (2005/06) en de ?Varkensgriep? lijken niet alleen schade te hebben berokkend aan sommige gevaccineerde patiënten, maar tevens de openbare gezondheidsbudgetten alsmede de geloofwaardigheid en verantwoordelijkheden van belangrijke internationale gezondheidsdiensten te hebben aangetast.?[2]

Het parlementair onderzoek zal zich buigen over het onderwerp van de valselijk door de WHO uitgeroepen pandemie op advies van hun groep academische deskundigen, genaamd ?SAGE?, waarvan meerdere leden schriftelijk hebben verklaard belangrijke banden te onderhouden met farmaceutische giganten als GlaxoSmithKline, Roche en Novartis, welke bedrijven groot financieel belang hebben bij de productie van medicijnen en niet-onderzochte H1N1-vaccins.
Dr. Wolfgang Wodarg beschouwt de campagne van de WHO rond de pandemie van de Mexicaanse varkensgriep als één van de grootste medische schandalen van deze eeuw..!!

Er zal tevens onderzoek worden gedaan naar de invloed van die farmaceutische producenten bij het creëren van een wereldwijde campagne tegen het zogenaamde H5N1 Vogelgriepvirus en het H1N1 Varkensgriepvirus. In de Algemene Vergadering van het Parlement zal hoge prioriteit worden gegeven aan het onderzoek.

In zijn officiële verklaring voor de Commissie bekritiseerde Dr. Wodarg de invloed van de farmaceutische industrie op wetenschappers en ambtenaren van de WHO. Hij vertelde dat een en ander heeft geleid tot een situatie waarin miljoenen gezonde mensen onnodig werden blootgesteld aan het risico van slecht onderzochte vaccins, terwijl het ging om een virusstam die veel minder schadelijk was dan bij alle voorgaande griepepidemieën het geval is geweest.
Wodarg zegt dat bij het Europese parlementaire onderzoek met name zal worden gekeken naar de rol van de WHO en haar in juni afgekondigde pandemische noodtoestand. Voor het eerst werden in april 2009 de criteria voor een pandemie door de WHO gewijzigd, nadat de eerste gevallen in Mexico werden gerapporteerd; daarbij werd niet het actuele risico op een uitbraak als uitgangspunt genomen voor het afkondigen van een pandemie, maar slechts het aantal ziektegevallen.

Door deze Mexicaanse varkensgriep als pandemie te klasseren, werden landen gedwongen dienovereenkomstige maatregelen te nemen alsmede grote hoeveelheden varkensgriepvaccins aan te kopen.
Door de Varkensgriep te klasseren als pandemie, werden landen gedwongen dienovereenkomstige maatregelen te nemen alsmede grote hoeveelheden varkensgriepvaccins aan te kopen.

En omdat de WHO niet is onderworpen aan enige vorm van parlementaire controle, is het volgens Wodarg noodzakelijk dat regeringen de organisatie wijzen op haar verantwoordelijkheid. Het onderzoek zal zich ook richten op de rol van twee cruciale Duitse instituten die richtlijnen opstelden voor de pandemie, namelijk het Paul-Ehrlich instituut en het Robert-Koch instituut.
Bravo!

F. William Engdahl is auteur van ?Full Spectrum Dominance: Totalitarian Democracy in the New World Order?. Men kan contact met hem opnemen via zijn website, HIER
Opmerkingen/voetnoten:

 1. Rainer Woratschka, ?Schweinerei mit der Grippe?, Der Tagesspiegel, 16 december, 2009, verkregen via deze link
 2. Dr. Wolfgang Wodarg, ?Motion for a Resolution and a Recommendation: Faked Pandemics ? a threat for health?, verkregen via deze link
  F. William Engdahl levert regelmatig een bijdrage aan ?Global Research?.
  Originele artikel: HIER

www.wanttoknow.nl

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
6

 1. Door deze Mexicaanse varkensgriep als pandemie te klasseren, werden landen gedwongen dienovereenkomstige maatregelen te nemen alsmede grote hoeveelheden varkensgriepvaccins aan te kopen.
  Door de Varkensgriep te klasseren als pandemie, werden landen gedwongen dienovereenkomstige maatregelen te nemen alsmede grote hoeveelheden varkensgriepvaccins aan te kopen.


  Dubbel.
 2. holy-hill-3835@holy-hill-3835
  #50296
  eerst zien dan geloven
 3. patient-band-6377@patient-band-6377
  #50301
  Het spelletje wordt als vanouds gespeeld. Toen de griepgekte net begon stelde meningeen - zaplog incluis - al vragen bij het gedrag van de heren farmaceuten mogelijke belangenverstrengeling op verschillende niveaus. Nu vervolgens ramptaferelen zijn uitgebleken moet de reguliere media er toch aan geloven enkele vragen te stellen. Uiteraard gebeurt dat pas achteraf, nu het leed (zoals verstoorde zwangerschappen) al is geleden.

  De aandacht nu is enkel om mensen die kritische vragen hebben het idee te geven dat "er aan gewerkt wordt", want "zie je wel, het staat gewoon in de krant".

  Natuurlijk gaat er niets veranderen men staat klaar om het licht kritische briesje dat nu op steekt zo snel mogelijk te strijken.
 4. red-wave-2449@red-wave-2449
  #50319
  Juist je weet t antwoord al.......het ligt n.m. in de vraag omsloten.
  Lees de vraag goed en enkel malen door.....

  .......een onderzoek instellen naar de rol die de farmaceutische industrie heeft gespeeld bij de wereldomvattende campagne

  Het onderzoek heeft geen aaneensluitend bewijs weten te ontdekken in....etc... etc.....
  Elk bewijs wordt geclassicificeerd als een aanname of vermoeden welke niet bewezen of bevestigd kan worden..

  Dat antwoord kunnen velen en dezes zo schrijven......

  Print uit en leg op de uitkomst...
 5. crimson-mud-7161@crimson-mud-7161
  #50346
  Zou dat parlement (melk)tandjes krijgen?
 6. holy-hill-3835@holy-hill-3835
  #50415
  Het is nog altijd aan het volk Qvic, maar zolang een derde van Nederland elke vier jaar op het CDA stemt verandert er niets. Met stemmen op andere partijen overigens ook niet, maar daarmee geef je iig een signaal af dat je verandering wilt.

  Elke partij die Nederland uit de EU loodst krijgt mijn stem, behalve het PVV.